Begaafdheidsonderzoek

 

 “Een hoge mate van cognitieve, creatieve en sensitieve alertheid die, afhankelijk van de ruimte en ondersteuning die cultuur en opvoeding bieden, al dan niet tot ontwikkeling komt”.         Mariken Althuizen, Esther de Boer en Nathalie van Kordelaar

 

 

Bovenstaande definitie van hoogbegaafdheid benadrukt dat begaafdheid veel meer is dan het hebben van een hoog IQ. Ook een hoge mate van creativiteit en sensitiviteit speelt een rol bij deze kinderen en maakt deze kinderen bijzonder. Daarom kan het goed zijn om naast een intelligentie-onderzoek ook aanvullend onderzoek te doen naar:

 

Sensitiviteit; Dabrowski onderscheidt 5 gebieden waarop deze kinderen extra gevoelig zijn; psychomotorisch, intellectueel, beeldend, zintuiglijk en emotioneel. Wanneer ik in kaart kan brengen op welk gebieden uw kind opvallend gevoelig is, kan ik gerichte adviezen geven hoe hiermee het beste kan worden omgegaan, thuis en op school.

 

Creativiteit: Wanneer een kind een creatieve geest heeft, vaak bruist van ideeën en tot originele oplossingen komt, zal het in het onderwijs niet gemakkelijk zijn 'ei' kwijt kunnen. Het onderwijs is immers vooral gericht op reproductie en het beantwoorden van vragen waarop maar één goed antwoord mogelijk is. Terwijl deze kinderen juist gebaat zijn bij het ontwikkelen van plannen, het bedenken van uitvindingen en warm lopen voor vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Het is goed om na te gaan of uw kind zo'n kind is, en hier rekening mee te houden in het onderwijsaanbod.