Intelligentieonderzoek

 

Wanneer kan intelligentieonderzoek zinvol zijn?

 

Hoogbegaafdheid: Wanneer u vermoedt dat uw kind hoogbegaafd is of als kleuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan een professionele intelligentietest bij een kinderpsycholoog duidelijkheid geven. Bij jonge kinderen neem ik de WIPPSI af (tot 6 jaar) en bij oudere kinderen de WISC-V (van 6 tot 16 jaar). Laatstgenoemde test is sinds vorig jaar op de markt en maakt gebruik van de nieuwste inzichten omtrent intelligentie. Voordeel van deze test is dat het een duidelijk sterkte-zwakte profiel geeft van een kind naast de algemene intelligentie. 

 

Regelmatig krijg ik de vraag of intelligentieonderzoek bij kleuters wel zinvol is omdat het kind nog volop in ontwikkeling is. Mijn ervaring is dat afname van de WIPPSI veel duidelijkheid kan geven. Wanneer blijkt dat uw kind een grote ontwikkelingsvoorsprong heeft, kan uw kind een aangepast (onderwijs) aanbod krijgen voordat het gefrustreerd raakt op school en/of zich te veel aan gaat passen en daardoor gaat onderpresteren en/of gedragsproblemen gaat vertonen.

 

Toelating hoogbegaafdenonderwijs: Voor toelating tot het parttime of fulltime HB-onderwijs is altijd een intelligentieonderzoek nodig waaruit blijkt dat uw kind over voldoende cognitieve capaciteiten beschikt om dit onderwijs te volgen. 

 

Schooladvies voortgezet onderwijs: Een intelligentieonderzoek kan ook worden afgenomen als bron van extra informatie om bij twijfel het juiste voortgezet onderwijs voor uw kind te kiezen. Soms geven de Cito-uitslagen van de afgelopen jaren geen eenduidig beeld of bent u het niet eens met de mening van de leerkracht. Hoewel schoolresultaten natuurlijk niet alleen bepaald worden door de intellectuele capaciteiten van een kind, kan een intelligentieonderzoek wel meer duidelijkheid geven over de juiste schoolkeuze van uw kind.