Persoonlijkheidsonderzoek

 

Wanneer is onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken zinvol?

 

Weet u dat uw kind hoogbegaafd is maar loopt het op school toch vast en/of presteert het kind niet zoals verwacht? Dan kan een onderzoek naar andere factoren dan de intelligentie wellicht duidelijkheid geven over waarom het kind niet voldoende tot bloei komt. Je kunt dan denken aan onderzoek naar:

 

Executieve functies : Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. U kunt dan denken aan nadenken voordat je iets doet, emotieregulatie, op tijd beginnen met een taak, organisatievermogen en flexibiliteit. Met hulp van een vragenlijst ( voor 5 tot 18-jarigen) kan ik de executieve functies van uw zoon of dochter in kaart brengen en kijken waar diens sterke en zwakke plekken zitten. Wanneer die duidelijk in kaart zijn gebracht, kan ik gericht adviezen geven hoe u uw kind het beste kan helpen bij het ontwikkelen van deze functies die naarmate het kind ouder wordt, steeds belangrijker worden.

 

Leerstrategieën Dit zijn concrete manieren van leren die leerlingen bewust kunnen inzetten om het leren zo soepel mogelijk te  laten verlopen – ze leren daardoor ‘hoe’ ze moeten en kunnen leren. Er zijn veel verschillende strategieën en door in kaart te brengen welke er wel en niet door het kind worden toegepast, kan het kind geholpen worden om effectiever te leren studeren waardoor resultaten verbeteren.

 

Faalangst: Tijdens afname van de intelligentietest kijk ik altijd naar mogelijke faalangst. Sommige kinderen antwoorden alleen wanneer ze iets zeker weten of hebben snel de neiging om te zeggen 'Ik weet het niet'. Deze signalen vermeld ik altijd in mijn verslag. Bij jonge kinderen kunnen observatielijsten voor ouders en leerkracht duidelijk maken of het kind signalen van faalangst laat zien thuis of op school. Oudere kinderen (vanaf groep 6) kunnen meestal zelf al goed aangeven wat ze denken en daar kan een prestatiemotivatietest duidelijkheid geven of een kind mogelijk faalangst heeft.