Soorten intelligentietesten

 

Om een goede inschatting te kunnen maken van de intelligentie van een kind, is een intelligentietest nodig. Ik heb verschillende soorten testen in huis die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Tijdens een intakegesprek kan ik toelichten welk testmateriaal mij het meest geschikt lijkt voor uw kind.

 

Intelligentietesten die ik gebruik: 

 

WISC-V: Wechsler Intelligence Scale for Children- versie 5 (uitgave 2018)

Deze intelligentietest is geschikt voor kinderen vanaf 6 t/m 16 jaar oud. Deze test geeft naast een schatting van het totale IQ, ook inzicht in vijf onderliggende cognitieve vaardigheidsgebieden: verbaal begrip, visueel ruimtelijke vaardigheden, fluïde redeneren (probleem-oplossend vermogen), werkgeheugen en verwerkingssnelheid.

 

WISC-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIPPSI-III: Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - versie 3

Deze intelligentietest is geschikt voor kinderen vanaf 2,5 tot 7 jaar oud. Deze test geeft naast een schatting van het totale IQ ook een beeld van de talige vermogens van een kind (verbaal IQ), handelingsgerichte vaardigheden (performaal IQ) en de verwerkingssnelheid. Daarnaast kan ook een beeld verkregen worden van de actieve en passieve woordenschat (taalindex).

 

 

RAKIT-2: Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test - versie 2

Deze intelligentietest is geschikt voor kinderen vanaf 4 tot 12 jaar oud. Deze test geeft naast een totaal IQ ook informatie over 4 onderliggende factoren: de perceptuele redeneerfactor, verbale leerfactor, ruimtelijke oriëntatiefactor en de verbale vlotheidsfactor.