Trainingen

 

Oefenen heeft toch zin!: Mindsettraining voor basisschoolkinderen

“Ik begin er niet aan, want ik kan het toch niet” of “Ik heb daar gewoon geen talent voor”. Als u dit soort opmerkingen regelmatig hoort van uw kind, dan heeft uw kind waarschijnlijk het idee dat zijn capaciteiten vast liggen en dat oefenen geen zin heeft. Wanneer uw kind dit idee heeft, zal het ook geen uitdagingen aan willen gaan en doet het vooral dingen die hij/zij al goed beheerst. Moeilijker werk op school wordt dan niet gezien als een uitdaging maar als een last, die alleen maar tot falen kan leiden. In deze training van 6 sessies leer ik kinderen dat je juist veel kan leren als je fouten durft te maken en probeer ik kinderen te leren om anders tegen uitdagingen aan te kijken. Deze training wordt voornamelijk in een individueel traject gegeven maar mochten er meerdere kinderen zich gelijktijdig aanmelden, dan is een groepstraining ook bespreekbaar.

 

Lefgasten: Faalangsttraining voor tieners in het voortgezet onderwijs

In het basisonderwijs heeft één op de twaalf leerlingen in enige mate last van faalangst. Binnen het voortgezet onderwijs is dat één op de 10 leerlingen. Faalangst belemmert kinderen in het leveren van prestaties. Niet alleen op school, maar ook bij het sporten en zelfs in de omgang met vrienden en vriendinnen. Tieners die last hebben van faalangst, voelen zich daar in hun dagelijks leven vaak door geremd. Gelukkig is er wel iets aan te doen! In de faalangsttraining probeer ik in 6 tot 8 sessies de faalangst bij uw kind te verminderen, zodat het met meer zelfvertrouwen in de wereld staat. Meestal geef ik deze trainingen individueel zodat ik de training helemaal aan kan passen aan de behoeften van uw kind.

 

Sociale vaardigheden: Wat wordt er van mij verwacht op sociaal gebied?

Sommige kinderen voelen intuïtief niet goed aan hoe ze zich moeten gedragen in relatie tot anderen. Welke sociale regels zijn er? Hoe kan ik mij zo bewegen in een groep dat anderen mij waarderen en zich niet aan mij ergeren? Hoe zie ik hoe anderen zich voelen? Als jouw kind al deze dingen lastig vindt, kan het daardoor in een sociaal isolement raken en kunnen kinderen zich eenzaam gaan voelen. Een SOVA-training kan deze kinderen sociale kennis en vaardigheden bij brengen. In een training van 8 bijeenkomsten werk ik aan deze vaardigheden door middel van theorie, oefeningen, filmmateriaal en huiswerkopdrachten. Deze training wordt zowel aan basisschoolleerlingen als aan middelbare scholieren gegeven.

 

Je bibbers de baas!: Angsttrainingen 
Elk kind is wel eens ergens bang voor. Sommigen zijn bang in het donker, anderen vinden spinnen of water heel erg eng. Op zich is dat normaal en in de meeste gevallen groeien ze er weer overheen. Maar sommige kinderen blijven heel lang bang en worden daardoor belemmerd in hun ontwikkeling. In zo’n geval kan een therapie, een angsttraining, zinvol zijn. Het kind leert dan om niet te veel in te gaan op de negatieve gedachten die het heeft. Het ontdekt dat de angst vaak verdwijnt als er iets positiefs tegenover wordt gezet. Meestal geef ik deze training individueel zodat ik de training helemaal aan kan passen aan de behoeften van het kind.