Aanmelding en intake

 

Contact opnemen met een kinderpsycholoog kan voelen als een drempel die je even over moet. Vanzelfsprekend kunt u vrijblijvend en kosteloos contact met mij opnemen om samen te bespreken wat er speelt, en of ik iets voor uw kind kan betekenen. Dat kan telefonisch, per mail, of in een kennismakings-gesprek. In dit gesprek bespreken we de situatie, de vragen die spelen en de soort hulp die uw kind mogelijk kan helpen. Bij kinderen jonger dan 12 jaar, voer ik het intakegesprek met de ouders. Het kind hoeft hierbij dus niet aanwezig te zijn. Als uw kind 12 jaar of ouder is, dan kan hij of zij bij (een deel van) het intakegesprek aanwezig zijn. Vanaf 16 jaar mogen kinderen op intakegesprek komen wanneer zij dit zelf willen. Vanzelfsprekend mogen de ouders dan ook meekomen, als uw tiener dat graag wil.

 

Hoe dan verder?

 

1. Tijdens de intake kunt u mij wat beter leren kennen en bekijken we samen welk type onderzoek gewenst is. Soms is alleen een intelligentieonderzoek voldoende maar soms is aanvullend onderzoek nodig om de juiste informatie over uw kind te krijgen om verdere stappen te kunnen zetten of gepast advies te kunnen geven.

 

2. Plannen van onderzoeksdata. Ik spreek met u twee onderzoeksdata af waarop ik het onderzoek af ga nemen. Vaak zie ik dat kinderen na een uur geconcentreerd werken hun energie hebben verbruikt en daarom denk ik dat de capaciteiten van een kind beter zichtbaar worden wanneer het kind twee keer komt. Bijkomend voordeel is dat een kind, wanneer het de tweede keer naar de praktijk komt, vaak meer ontspannen is en ik het kind dus in twee verschillende situaties kan leren kennen.

Wanneer u wat verder weg woont of het kind al wat ouder is, is het ook mogelijk om het onderzoek op 1 dagdeel te plannen met een pauze van een half uur in het midden zodat het kind even wat kan eten en drinken en uit kan rusten. Testafname bij u thuis is ook mogelijk wanneer u denkt dat uw kind dan beter op zijn gemak is. Verder vraag ik uw toestemming om ook een vragenlijst aan de leerkracht van uw kind te sturen zodat ik een compleet beeld kan krijgen van het functioneren van uw zoon of dochter. 

 

3. Nog dezelfde dag de uitslag van het onderzoek. Als het kind het tweede deel van het (intelligentie)onderzoek heeft afgerond, kan ik u nog dezelfde dag bellen en/of mailen over de uitslag. Uiteraard is het onderzoeksverslag dan nog niet klaar maar dan weet u al wel waar u aan toe bent, mocht u parttime of fulltime hoogbegaafdenonderwijs voor uw kind overwegen.

 

4. Onderzoeksverslag en persoonlijk adviesgesprek. De resultaten van het onderzoek verwerk ik in een uitgebreid verslag en deze bespreek ik met u in een persoonlijk adviesgesprek. In het verslag beschrijf ik niet alleen de uitslagen van het onderzoek maar vermeld ik ook uitgebreid welke observaties ik heb gedaan tijdens het onderzoek. Daarnaast geef ik ook adviezen voor school hoe zij zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij uw kind. Het is mijn streven om het adviesgesprek binnen twee weken na afronding van het onderzoek in te plannen.