Hoogbegaafdheid - wat is dat eigenlijk?

 

 

 

 

 

“De manier van 'zijn' kan niet door een IQ test worden gemeten maar bepaalt wel mee het functioneren van het kind.” 

Tessa Kieboom

 

 

 

 

 

 

Ik vind het dan ook belangrijk om deze factoren mee te nemen in mijn onderzoek. Een kind is immers veel meer dan alleen zijn IQ!

Of de hoge intelligentie van het kind tot uiting komt in geleverde prestaties, hangt van veel factoren af. Zie onderstaand model van Heller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand multifactorenmodel van Heller spreekt mij erg aan. Hij gaat uit van de dynamiek tussen begaafdheidsfactoren (waaronder IQ), niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken en omgevingsfactoren. Bij een optimale dynamiek tussen deze factoren, leidt dit tot prestaties op begaafd niveau op één of meer gebieden die in de rechterzijde van het model worden aangegeven. Wanneer een kind dus niet lijkt te functioneren op het niveau dat je van hem verwacht op basis van zijn/haar IQ, dan is het goed om te kijken naar andere factoren die mogelijk belemmerend werken.

 

Daarom kijk ik bij uitgebreid intelligentieonderzoek niet alleen naar de intelligentie, maar ook naar niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren (prestatiemotivatie, mindset, faalangst, executieve vaardigheden). Executieve functies worden in bovenstaand model niet genoemd maar hebben zeker invloed op kinderen (bijvoorbeeld op hoe zij om kunnen gaan met stress).