Vergoedingen

 

Praktijk de Hoofdzaak heeft geen contract met de gemeente Amersfoort en/of andere gemeentes in de regio. De zorg zelf betalen is dan ook vaak de snelste en makkelijkste optie. Dit wil echter niet zeggen dat vergoeding van zorg niet mogelijk is. Zorg kan namelijk ook vergoed worden via een wijk- en/of sociaal team, via een samenwerkingsverband en af en toe via school. Je bent dan echter wel afhankelijk van de goedkeuring van anderen. 

 

Vergoeding via een wijkteam - hoe regel je dat?

 

1. Neem contact op met een wijkteam

Wanneer je voor deze manier van vergoeden in aanmerking wilt komen, is het verstandig om contact op te nemen met een wijkteam. De gemeente Amersfoort heeft 9 wijkteams. Je kunt hen bereiken via deze website.

 

2. Geef aan waarom je graag gebruik maakt van mijn diensten

Omdat ik geen gecontracteerde zorgaanbieder ben, willen wijkteams graag weten waarom je graag specifiek gebruik wilt maken van mijn diensten. Je kunt dan aangeven dat ik gespecialiseerd ben in hoogbegaafdheid en dat je daarom graag hulp van mij wilt omdat je denkt dat deze specialisatie belangrijk is voor jouw kind en/of voor jullie als gezin. 

 

3. Wacht op een beoordeling van het wijkteam

Het wijkteam beoordeelt vervolgens de aanvraag en geeft aan of zij denken dat de zorg in aanmerking komt voor vergoeding. Indien de zorg vergoed kan gaan worden, wordt door het wijkteam bepaald (vaak in overleg met mij) hoeveel 'zorguren' er nodig zijn. Het wijkteam kan dan een beschikking afgeven waarin staat hoeveel uren zorg tegen welk uurtarief zij willen vergoeden en tijdens welke periode je deze uren mag gaan besteden aan zorg. Het kan zijn dat de gemeente niet het hele onderzoek en/of het hele begeleidingstraject vergoed maar wel een deel daarvan. 

 

4. Invullen (zorg)overeenkomst

Vervolgens moet er een overeenkomst ingevuld worden en kan de zorg starten. De ervaring leert dat dit wel een tijdje kan duren voordat alle papieren zijn ingevuld en de beschikking is afgegeven. Houd daar dus rekening mee!

 

Vergoeding via school/samenwerkingsverband

 

Sommige scholen zijn bereid om een onderzoek te vergoeden in het geval van handelingsverlegenheid, het moeilijk in kunnen schatten van het niveau van een kind en/of wanneer een kind op school stagneert in zijn ontwikkeling. Wanneer je hiervoor in aanmerking wilt komen, is het goed om contact op te nemen met de intern begeleider en/of de schooldirectie. Indien gewenst kunnen zij contact opnemen met Praktijk de Hoofdzaak voor overleg.