Vergoedingen

 

Praktijk de Hoofdzaak heeft geen contract met de gemeente Amersfoort of andere gemeentes. Dit wil echter niet zeggen dat vergoeding van zorg niet mogelijk is.

Zorg kan namelijk ook vergoed worden door de gemeente wanneer de zorgaanbieder geen contract heeft, via een samenwerkingsverband of via school. Vergoeding van de zorg moet je als ouder echter wel zelf regelen. 

 

Vergoeding via de gemeente - hoe regel je dat?

 

1. Neem contact op met een wijkteam.

Wanneer je voor deze manier van vergoeden in aanmerking wilt komen, is het verstandig om contact op te nemen met een wijkteam. De gemeente Amersfoort heeft 9 wijkteams. Je kunt hen bereiken via deze website.

 

2. Geef aan dat je vindt dat er geen passende gecontracteerde zorgaanbieder binnen jouw gemeente is en dat je daarom gebruik wilt maken van de zorg van Praktijk de Hoofdzaak, als niet-gecontracteerde zorgaanbieder. 

 

3. De gemeente beoordeelt de aanvraag

De gemeente geeft vervolgens aan of zij de aanvraag gaan vergoeden en voor welk bedrag. De gemeente kan dan een beschikking afgeven waarin staat hoeveel uren zorg tegen welk uurtarief zij willen vergoeden en tijdens welke periode je deze uren mag gaan besteden aan zorg. Het kan zijn dat de gemeente niet het hele onderzoek en/of het hele begeleidingstraject vergoed maar wel een deel daarvan. Dit betekent dat je dan een factuur toegestuurd krijgt die je kunt indienen bij de SVB, en daarnaast nog een factuur die je zelf moet voldoen. 

 

4. Vul alle papieren in (vaak een zorgovereenkomst van de SVB)

Wanneer de gemeente de beschikking heeft afgegeven, moeten alle papieren worden ingevuld. 

 

De ervaring leert dat dit soms wel 6 weken tot 2 maanden kan duren voordat alle papieren zijn ingevuld en de beschikking is afgegeven. Houd daar dus rekening mee!

 

Vergoeding via school/samenwerkingsverband

 

Sommige scholen zijn bereid om een intelligentieonderzoek te vergoeden in het geval van handelingsverlegenheid en/of het niet kunnen vinden van een passend onderwijsaanbod voor een kind. Wanneer je hiervoor in aanmerking wilt komen, is het goed om contact op te nemen met de intern begeleider en/of de schooldirectie. Indien gewenst kunnen zij contact opnemen met Praktijk de Hoofdzaak voor overleg.