Tarieven voor onderzoek of begeleiding

 

U kunt vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken voor een kennis-makingsgesprek. In dit gesprek bespreken we de situatie van uw kind, de vragen die spelen en overleggen we over de vorm en inhoud van onderzoek en/of training. Tijdens het intakegesprek kan ik op basis daarvan ook een inschatting geven van de totale kosten. Veel ouders betalen het  onderzoek en/of de begeleiding zelf maar soms wordt het vergoed door de gemeente via het wijkteam of door school. Onderzoek op locatie -thuis of op school - is in overleg ook mogelijk. Daarvoor worden echter wel reiskosten en/of tijd in rekening gebracht. 

 

Intelligentieonderzoek                                                                                  675 euro

Intakegesprek, intelligentietest, schoolvragenlijst, uitgebreid verslag en persoonlijk adviesgesprek

 

Begaafdheidsonderzoek                                                                               825 euro

Intelligentieonderzoek aangevuld met onderzoek naar gevoeligheden en faalangst

 

Uitgebreid begaafdheidsonderzoek                                                           995 euro

Begaafdheidsonderzoek aangevuld met onderzoek naar niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken zoals onderzoek naar executieve functies, zelfbeeld, sociaal inzicht, mindset en prestatiemotivatie

 

Mindsettraining: Oefenen heeft wel zin!                                                             300 euro

6 uur training waarin het kind leert om uitdagingen aan te gaan en fouten durft te maken

Deze training wordt gegeven in groepsverband maar individuele training is ook mogelijk

 

Begeleiding bij angst(en) - 'Denken + doen = durven'

Deze training bied ik vooral individueel aan zodat ik de training zo veel mogelijk aan kan passen aan de situatie en/of wensen van het kind. Meestal komt het kind dan zo'n 8 keer bij mij.

 

Los uurtarief                                                                                             95 euro/uur

U kunt dan denken aan gesprekken op school, ouderadvies of schoolobservaties