Tarieven voor onderzoek of begeleiding

 

U kunt vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken voor een kennis-makingsgesprek. In dit gesprek bespreken we de situatie van uw kind, de vragen die spelen en overleggen we over de vorm en inhoud van onderzoek en/of training. Tijdens het intakegesprek kan ik op basis daarvan ook een inschatting geven van de totale kosten die vaak door ouders zelf betaald worden maar soms ook vergoed worden via een wijkteam. 

 

Intelligentieonderzoek                                                                                  725 euro

Intakegesprek, intelligentietest, schoolvragenlijst, uitgebreid verslag en persoonlijk adviesgesprek

 

Persoonlijkheidsonderzoek                                                                               

Naast de intelligentie, zijn er veel meer factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op het welzijn en functioneren van het kind. Je kunt dan denken aan onderzoek naar: executieve vaardigheden, sociale informatieverwerking, emotieregulatie, persoonlijkheid, faalangst en zelfbeeld. De 'kostprijs' hangt af van de hoeveelheid extra onderzoek die nodig is naast het intelligentieonderzoek en deze prijs kan ik aan u doorgeven wanneer ik duidelijk in kaart heb gebracht wat nodig is. Wanneer er al een intelligentieonderzoek is uitgevoerd bij uw kind, kan ook 'losstaand' persoonlijkheidsonderzoek worden uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van uw kind. 

 

 

Mindsettraining: Oefenen heeft wel zin!                                                             

7 uur training waarin het kind leert om uitdagingen aan te gaan en fouten durft te maken

Deze training wordt vaak individueel gegeven (a 95 euro per uur) maar soms ook in groepsverband indien er voldoende aanmeldingen zijn. 

 

Begeleiding bij angst(en) 

Sommige kinderen zijn bang in het donker, durven niet alleen te slapen en/of zijn bang voor de dood. Ook daarbij kan ik uw kind helpen. Deze training bied ik vooral individueel aan zodat ik de training zo veel mogelijk aan kan passen aan de situatie en/of wensen van het kind. Meestal komt het kind dan zo'n 8 keer bij mij.

 

Los uurtarief                                                                                             95 euro/uur

U kunt dan denken aan gesprekken op school, ouderadvies of schoolobservaties

 

Niet nagekomen afspraken

Wanneer afspraken niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, ben ik helaas genoodzaakt om de niet nagekomen afspraak in rekening te brengen.