Tarieven voor onderzoek of begeleiding

 

U kunt vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken voor een kennis-makingsgesprek. In dit gesprek bespreken we de situatie van uw kind, de vragen die spelen en overleggen we over de vorm en inhoud van onderzoek en/of begeleiding. Tijdens het intakegesprek kan ik op basis daarvan ook een inschatting geven van de totale kosten die meestal door ouders zelf betaald worden maar soms ook vergoed worden via een wijkteam of school. 

 

Intelligentieonderzoek                                                                                  725 euro

Intakegesprek, intelligentietest, schoolvragenlijst, uitgebreid verslag en persoonlijk adviesgesprek

 

Persoonlijkheidsonderzoek                                                                               

Naast de intelligentie, zijn er veel meer factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op het welzijn en functioneren van het kind. Je kunt dan denken aan onderzoek naar: executieve vaardigheden, sociale informatieverwerking, emotieregulatie, persoonlijkheid, faalangst en zelfbeeld. De 'kostprijs' hangt af van de hoeveelheid extra onderzoek die nodig is naast het intelligentieonderzoek en deze prijs kan ik aan u doorgeven wanneer ik duidelijk in kaart heb gebracht wat nodig is. Wanneer er al een intelligentieonderzoek is uitgevoerd bij uw kind, kan ook 'losstaand' persoonlijkheidsonderzoek worden uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van uw kind. 

 

Los uurtarief                                                                                             95 euro/uur

Begeleiding, gesprekken op school, ouderadvies of schoolobservaties

 

Niet nagekomen afspraken

Wanneer afspraken niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, ben ik helaas genoodzaakt om de niet nagekomen afspraak in rekening te brengen. In corona-tijd kan ik mij voorstellen dat dit niet altijd lukt. Ik heb daar uiteraard begrip voor.