Tarieven voor onderzoek of begeleiding

 

Verkort intelligentieonderzoek                                                               575 euro

Intakegesprek (telefonisch), intelligentietest, verslag met observaties en uitslag van het onderzoek. Er gaat bij dit type onderzoek geen vragenlijst naar school en er worden ook geen handelingsadviezen gegeven. Dit type onderzoek kan zinvol zijn als het kind al eens onderzocht is en er alleen een recent intelligentieonderzoek nodig is voor bijvoorbeeld toelating tot een HB-voorziening. 

 

Uitgebreid intelligentieonderzoek                                                          875 euro     Intakegesprek (telefonisch), intelligentietest, schoolvragenlijst, uitgebreid verslag met observaties en handelingsadviezen en een persoonlijk adviesgesprek.

 

 

Persoonlijkheidsonderzoek                                                                               

Naast de intelligentie zijn er veel meer factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op het welzijn en functioneren van het kind: executieve vaardigheden, sociale informatieverwerking, emotieregulatie, persoonlijkheid, faalangst, schoolbeleving en zelfbeeld. De prijs van dit persoonlijkheidsonderzoek kan dus pas berekend worden wanneer duidelijk is wat de hulpvraag is.  

 

Los uurtarief                                                                                           125 euro/uur

Begeleiding, schoolgesprekken, ouderbegeleiding of schoolobservaties.

 

 

Niet nagekomen afspraken

Wanneer afspraken niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, ben ik helaas genoodzaakt om de niet nagekomen afspraak in rekening te brengen.